Work hard, play hard: evenwichtig plannen voor de blok

Ik had geluk dat ik “maar” twee herexamens had en dus perfect een maand kon gaan werken en niet echt bezig was met studeren. Ik probeerde elk weekend een halve dag oefeningen en dergelijke te maken voor statistiek omdat dit nu eenmaal de manier is om zo’n vak aan te pakken: veel en heel veel oefenen. Mijn ander vak was meer een blokvak dus daar ben ik in augustus pas aan begonnen. Eens de examendata bekend waren was dit voor mij een signaal dat de blokperiode kon beginnen. Aan de hand van een goede en evenwichtige planning ben ik er die zomer in geslaagd om te studeren voor mijn herexamens én te slagen, maar vooral ook te genieten van de vakantie.

Ben jij niet in een positie dat je “maar” twee herexamens hebt? Heb jij er vijf of meer? Geen nood ook jij mag af en toe pauze nemen. Onder het motto “work hard, play hard” geef ik je zo meteen 7 tips om een studieplanning op te stellen die het evenwicht vindt tussen studeren en plezier maken. Weet wel dat naarmate het aantal herexamens omhoog gaat het aantal vrije dagen ook zal dalen, en toch is pauze en ontspanning belangrijk.

Repeteren en studeren en proberen

“Repeteren, repeteren wie zijn best doet zal het leren repeteren en studeren en proberen”

Hoe je het ook draait of keert als je tweede zit hebt, kan je niet onder het studeren uit. Met deze planningstips help ik je om naast het studeren ook tijd te vinden voor ontspanning.

Deadlines

Alles begin met het opzoeken van de examendata en deze in te plannen. Eens je weet wanneer de examenperiode begint en je de spreiding kent, kan je zicht krijgen op hoeveel tijd je ongeveer hebt. Vervolgens gaan we de tijd die je hebt opdelen in tijd die je nodig hebt om te studeren en tijd die je over hebt voor ontspanning. Maar eerst is het van vitaal belang dat je twee zaken checkt:

  • Heb je overlap in je examendata? Zo ja, ben je in de mogelijkheid om deze te laten verzetten? Doe dit dan. Heb je die mogelijkheid niet dan zal je keuzes moeten maken. Twee examens op één dag afleggen is zo goed als onmogelijk, zeker als je ook nog andere examens hebt. Neem dus geen risico’s. Focus liever op 1 vak met een reële kans op slagen, dan je andere vakken op het spel te zetten.

  • Heb jij het recht om examenfaciliteiten in te zetten? Ga dan na voor welke vakken je ze wil inzetten en breng dat in orde

Werktempo
Wat is het tempo volgens de cursus

Vindt je het moeilijk om in te schatten hoeveel tijd je voor een vak nodig hebt? Dan kan het volgende trucje helpen.

Per vak oplijsten hoeveel hoofdstukken of delen er waren. In eerste instantie ging ik er dan vanuit dat ik voor een gemiddeld hoofdstuk 1 dagdeel nodig had en voor kleine hoofdstukken een half dagdeel. Op die manier berekende ik dus hoeveel dagdelen ik per vak nodig had. Let wel dat ik dit toepaste als volgt:

1 hoofdstuk = 1 dagdeel samenvatten + 1 dagdeel herhalen en schema’s maken, wanneer ik dan nog tijd over had kwam er nog 1 dagdeel aan herhaling en van buiten leren bij.

Een andere manier is om het totaal aantal hoofdstukken of delen van alle vakken te delen door het totaal aantal dagdelen dat je ter beschikking hebt. Op die manier krijg je zicht op welk werktempo je minstens moet hanteren. Als volgt:

Bij het bepalen van je werktempo is het wel nodig dat je eerlijk bent met jezelf. Leg de druk niet te hoog en verwacht niet dat je een volledig handboek filosofie zal samenvatten in 1 dag. Daarnaast staat wel dat je waarschijnlijk meer dan 1 hoofdstuk van filosofie per dag kan samenvatten. Plan dus realistisch en daag jezelf voldoende uit.

Wat is het tempo volgens mijn lichaam?

Heel wat studieboeken en blogs raden aan om korte blokken te werken. Ze zeggen vaak dat drie keer 30 minuten productiever is dan één keer 90 minuten. Bij deze adviseer ik je om hier NIET naar te luisteren. Luister liever naar je lichaam.

Ik raad je aan om te plannen in dagdelen en binnen dat dagdeel te luisteren naar je lichaam en de opbouw van je cursus om pauze in te lassen. De meeste mensen hebben tijd nodig om in een flow te komen. Bij mij duurt dat tot twintig minuten, als ik dus om de dertig minuten pauze zou nemen kom ik nergens. Flow is een mentale toestand van volledig opgaan in je taak, je ben geconcentreerd bezig en bent je vaak niet meer bewust van de tijd en de omgeving. Mijn flow duur meestal 3 à 4 uur. Ik werk dan ook in blokken van 3 à 4 uur. Je mag daar zelf ook gerust naar streven als je dat kan, maar merk je dat je concentratie vermindert en dat je steeds meer afgeleid bent, dan kan je best even pauze nemen.

Plan in deeltaken

Een planning geeft richting aan je handelen door concrete acties te formuleren. Je kan beginnen met een rudimentair schema met daarin welk vak je wanneer gaat studeren. Maar vaak helpt het om het concreter te maken. In plaats van “Psychologie” plan je beter “Psychologie hoofdstuk 1 en 2 samenvatten”. Zo heb je ook een duidelijk doel voor die dag opgesteld.

Buffers inbouwen en pauze inplannen

Als je een planning maakt kan het helpen om te vertrekken vanuit je pauze momenten. Wanneer zou je graag vrij nemen? Overdrijf hier niet en wees voldoende realistisch. Als je 5 herexamens hebt kan je hoogstwaarschijnlijk geen week meer in verlof.

Heb je al afgesproken met iemand of ga je elke vrijdagmiddag naar de fitness, plan dat dan in. Op die manier kun je ook de oefening van daarnet rond werktempo doen, rekening houdend met welke dagdelen wegvallen.

Als je nog geen wilde plannen hebt, kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld 1 vast pauze moment per week in te plannen en daarnaast een buffer moment. Een buffer is een moment waarop je pauze kan nemen onder voorbehoud. Heb je je doelen voor de week bereikt? Dan kan je pauze nemen. Is dit niet zo? Dan gebruik je de buffer om je werk in te halen zodat je weer op schema zit. Wordt je onverwacht uitgenodigd om iets te gaan doen? Dan kijk je of je op planning zit. Zo ja, kan je ervoor kiezen om je buffer in te zetten.

Evalueer je planning en stuur bij

Na elke dag en week is het goed om even de tijd te nemen om te kijken of je planning voldoende haalbaar is.

Zit je nog op schema en heb je voldoende kunnen ontspannen? Super, je planning werk voor jou!

Zit je niet meer op schema of heb je het gevoel dat je geen rust meer hebt? Dan kan het nodig zijn om bij te sturen.

Hulpmiddelen

Ik weet uit ervaring dat het vooral tijdens de herexamens extra lastig kan zijn om je te houden aan je planning. Vandaar dat ik je hier nog 3 hulpmiddelen mee geef:

  • Zo ziet een voorbeeld planning er uit

  • Hier kan je een sjabloon voor een week of maandplanning vinden

  • Schakel hulp in: zoek iemand, een coach, vriend, collega of ouder, aan wie je verantwoording aflegt over je planning. Deze persoon zal je helpen om je planning op te volgen en te evalueren. Kies voor iemand waarvan je het gezag aanvaard en waar je je veilig bij voelt.

Heb je nog vragen? Wil je graag hulp of opvolging bij je planning? Aarzel niet en contacteer het Hoogbegaafd Opvoeden team hier.

Ik wens je alvast heel veel succes met je tweede zit!

Groetjes

Ophélie

Post Info :
Deel deze post :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *