Wat is hoogbegaafdheid?

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Zie jij bij je kind een ontwikkelingsvoorsprong? Check hier de kenmerken die bij hoogbegaafdheid horen. 

Ouders komen vaak voorzichtig binnen, ze zijn bang om hun kind te overschatten. Toch vormen zij een belangrijke én betrouwbare bron van informatie (Gevaert, 2017). Neem samen met ons de stap om te verkennen of je kind hoogbegaafd is. 

Intelligentie: meer dan een cijfer!

Wij gaan breder dan de enge visie die zich louter op een intelligentietest baseert.  Het is ons doel om een ruim perspectief te nemen, waar de persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafdheid centraal staan.  Met als doel de totaalontwikkeling van het hoogbegaafde kind.

In onze dynamische aanpak in de psychodiagnostiek vertrekken we van het verhaal van de ontwikkeling. Tijdens het testen voeren we observaties uit. We screenen hoe het kind omgaat met uitdagingen (oefeningen, tekening, beleving). We luisteren naar de gedachten en werkwijze. 

Wie is dit kind en waar zit de passie? 

Een te enge visie op hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat kinderen niet ontdekt worden als hoogbegaafd en zo vele kansen mislopen.
(Weinert & Waldman, 1986 in Del Siegle, 2013)

Talentontwikkeling is ruimer dan een cijfer, een kind is meer dan een getal.
Talenten hebben een stimulerende en prikkelende omgeving nodig: een aanpak op maat.

Vooral bij twice exceptionality (= Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd + leer- en/of ontwikkelingsprobleem), creatively gifted, zeer faalangstige kinderen en onderpresteerders is onze aanpak een meerwaarde.

Wees welkom met je vragen tijdens het gratis telefonisch spreekuur van Tania Gevaert, elke weekdag tussen 8u en 9u via 0497338692. 

Vision

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Mission

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Motto

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Onderpresteren

In geval van onderpresteren zien we vaak dat de sterke motivatie verminderd tot zelfs volledig verdwenen is (Gevaert & Desmet, 2016). Dat betekent niet dat deze persoon niet langer hoogbegaafd is. Vaak hebben ze studiecoaching nodig. 

Tot 50% van de hoogbegaafden zal onderpresteren in hun schoolcarrière
(Siegle & McCoach, 2018)

Het is dus zeker de moeite om te investeren in talentontwikkeling bij deze kwetsbare doelgroep. Hoogbegaafdheid gaat niet weg, het is echter wel mogelijk dat je steeds meer moeite moet doen om eruit te halen wat erin zit.

Talentontwikkeling is ruimer dan een cijfer, een kind is meer dan een getal.
Talenten hebben een stimulerende en prikkelende omgeving nodig: een aanpak op maat.

Begaafde kinderen zijn hoogalerte kinderen (Althuizen, de Boer en van Kordelaar, 2015).  Ze vallen op door hun alertheid op cognitief, gevoelsmatig en zintuiglijk gebied. Dit toont zich in veelvuldig vragen stellen, het uiten van veel creatieve ideeën, intense emoties en perfectionistisch gedrag (Webb, 2007)

Onze programma’s om onderpresteren slim aan te pakken worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijke bevindingen. We werken nauw samen met Steunpunt Onderpresteren vzw onder leiding van Prof. Dr. Ophélie Desmet. 

0
0 item
Winkelwagen
Empty Cart