Wat is hoogbegaafdheid?

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen laten in hun ontwikkelingsvoorsprong kenmerken zien die jou kunnen doen denken aan hoogbegaafdheid. 

Ouders komen vaak voorzichtig binnen, ze zijn bang om hun kind te overschatten. Samen met ons nemen ze de stap om te weten te komen of hun kind gewoon slim is dan wel hoogbegaafd. 

Intelligentie: meer dan een cijfer!

We komen van een enge visie die zich louter op een intelligentietest baseerde naar een ruim perspectief waar persoonlijkheidskenmerken centraal staan en de totaalontwikkeling van het hoogbegaafde kind wordt nagestreefd.

In onze dynamische aanpak in de psychodiagnostiek krijgt het biografische verhaal zijn plaats. We voeren observaties uit en bevragen alle partijen (mits goedkeuring). Naast de test blijken deze een belangrijke én betrouwbare bron van informatie (Metin, 1999 in Oğurlu & Çetinkaya , 2012). We leren het kind en de ouders kennen.

Vooral bij twice exceptionality (= Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd + leer- en/of ontwikkelingsprobleem), creatively gifted, zeer faalangstige kinderen en onderpresteerders is onze aanpak een meerwaarde.

Vision

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Mission

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Motto

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Onderpresteren

In geval van onderpresteren zien we vaak dat de sterke motivatie verminderd tot zelfs volledig verdwenen is (Gevaert & Desmet, 2016). Dat betekent niet dat deze persoon niet langer hoogbegaafd is. Vaak hebben ze studiecoaching nodig. 

Hoogbegaafdheid gaat niet weg, het is echter wel mogelijk dat je steeds meer moeite moet doen om eruit te halen wat erin zit. Een te enge visie op hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat kinderen niet ontdekt worden als hoogbegaafd en zo vele kansen mislopen (Weinert & Waldman, 1986 in Del Siegle, 2013).

Talentontwikkeling is ruimer dan een cijfer, een kind is meer dan een getal.
Talenten hebben een stimulerende en prikkelende omgeving nodig: een aanpak op maat.

Begaafde kinderen zijn hoogalerte kinderen (Althuizen, de Boer en van Kordelaar, 2015).  Ze vallen op door hun alertheid op cognitief, gevoelsmatig en zintuiglijk gebied. Dit toont zich in veelvuldig vragen stellen, het uiten van veel creatieve ideeën, intense emoties en perfectionistisch gedrag (Webb, 2007)

Onze programma’s om onderpresteren slim aan te pakken worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijke bevindingen. We werken nauw samen met Steunpunt Onderpresteren vzw onder leiding van Prof. Dr. Ophélie Desmet.