Wat is hoogbegaafdheid?

Wanneer is het erg genoeg om in te grijpen

Wat is hoogbegaafdheid?

We komen van een enge visie die zich louter op een intelligentietest baseerde naar een ruim perspectief waar persoonlijkheidskenmerken centraal staan en de totaalontwikkeling van het kind wordt nagestreefd.

Ouders komen vaak voorzichtig binnen, ze zijn bang om hun kind te overschatten. Samen met ons nemen ze de stap om te weten te komen of hun kind gewoon slim is dan wel hoogbegaafd. 

Intelligentie is meer dan een cijfer!

In onze dynamische aanpak in de psychodiagnostiek krijgt het biografische verhaal zijn plaats. We voeren observaties uit en bevragen alle partijen (mits goedkeuring). Naast de test blijken deze een belangrijke én betrouwbare bron van informatie (Metin, 1999 in Oğurlu & Çetinkaya , 2012). We leren het kind en de ouders kennen.

Vooral bij twice exceptionality (hoogbegaafd + leer- en/of ontwikkelingsprobleem), creatively gifted, zeer faalangstige kinderen en onderpresteerders is onze aanpak een meerwaarde.

Onderpresteren

In geval van onderpresteren zien we vaak dat de sterke motivatie verminderd tot zelfs volledig verdwenen is (Gevaert & Desmet, 2016). Dat betekent niet dat deze persoon niet langer hoogbegaafd is.

Hoobegaafdheid gaat niet weg, het is echter wel mogelijk dat je steeds meer moeite moet doen om eruit te halen wat erin zit. Een te enge visie op hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat kinderen niet ontdekt worden als hoogbegaafd en zo vele kansen mislopen (Weinert & Waldman, 1986 in Del Siegle, 2013).

Talentontwikkeling is ruimer dan een cijfer, een kind is meer dan een getal.
Talenten hebben een stimulerende en prikkelende omgeving nodig: een aanpak op maat.

Begaafde kinderen zijn hoogalerte kinderen (Althuizen, de Boer en van Kordelaar, 2015).  Ze vallen op door hun alertheid op cognitief, gevoelsmatig en zintuiglijk gebied. Dit toont zich in veelvuldig vragen stellen, het uiten van veel creatieve ideeën, intense emoties en perfectionistisch gedrag (Webb, 2007)

Meer weten of in contact komen ?