Hoogbegaafdheidsonderzoek

Hoogbegaafdheidsonderzoek: de totaalontwikkeling in beeld

IQ test en meer

Bij vermoeden van hoogbegaafdheid is het vertrekpunt 2-ledig: IQ-test en ontwikkelingsbehoeften in kaart brengen. 

Vermoed jij dat je kind hoogbegaafd is of is er een meningsverschil met de school? Of heb je het vermoeden dat je zelf hoogbegaafd bent en wil je hierover duidelijkheid? Dan kan een verslag door een deskundige alle twijfel wegnemen.

Onze Werkwijze

Kinderen & Jongeren

Voor kinderen en jongeren start elke officiële diagnose met een intake/anamnese bij Tania Gevaert – Deskundige in hoogbegaafdheid (ECHA erkend).

Volwassenen

Voor volwassenen die graag meer duidelijkheid willen over hun hoogbegaafdheid kan een begaafdheidsonderzoek gevoerd worden.

Our History

Een uitgebreid onderzoek

In dit verslag, op basis van een uitgebreide testfase, brengen we alle cognitieve capaciteiten in kaart. We testen:

 • Verbale vaardigheden
 • Analytische vaardigheden
 • Ruimtelijk inzicht
 • Flexibel & Creatief denken
 • Werktempo
 • Geheugencapaciteit

 

Tijdens deze test houden we ook rekening met:

 • Manier van werken
 • Motivatie
 • Doorzettingsvermogen
 • Persoonlijkheidsprofiel HB

 

Na de meting krijg je een grondige uitleg en een krachtig verslag (11 tot 15 pagina’s)  met:

 • Omschrijving capaciteiten van jezelf of je kind
 • Beschrijving van de observaties
 • Tips voor thuis en op school
 • Toelichting hoogbegaafdheidsprofiel
 • Toelichting eventuele andere kenmerken

(Executieve functies, leer- en ontwikkelingsproblemen)

Coaches

Ontmoet onze experten

Tania Gevaert

Coördinator | Psychotherapeut | Loopbaancoach

Dr. Ophélie Desmet

Pedagogisch adviseur

0
0 item
Winkelwagen
Empty Cart

Kinderen & jongeren

Voor kinderen en jongeren start elke officiële diagnose met een intake/anamnese bij Tania Gevaert – Deskundige in hoogbegaafdheid (ECHA erkend)

Wanneer de ouders dat wensen, kan aan de school een vragenlijst bezorgd worden zodat zij hun bevindingen en vragen kunnen formuleren. Dit wordt dan mee opgenomen in het eindverslag.

De IQ-test en vaardighedentesten worden afgenomen door erkende diagnostici die worden gesuperviseerd door Tania Gevaert.

Wij nemen hier onze tijd voor en spreiden deze fase over meerdere momenten om uw kind op zijn gemak te stellen en op die manier ook te kunnen meten wat de échte mogelijkheden en leerbehoeften zijn van uw kind.

Na de meting volgt een teambespreking van de resultaten en observaties door Tania en de testleider(s).

Ter afronding is er de eindbespreking met de ouders door Tania Gevaert. Hierin krijgen zij een grondige uitleg en een krachtig verslag.

Na afloop van de bespreking krijgen zij het verslag mee en kunnen ze hier feedback over geven. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het verslag gebeuren indien gewenst.

Indien nodig kunnen onze diagnostici verder onderzoek voeren naar bv. ADHD, ASS, dyslexie,…

OPGELET: Wij wijzigen niets aan de metingen, wel kan de bewoording of beschrijving aangepast worden.

Volwassenen

Voor volwassenen die graag meer duidelijkheid willen over hun hoogbegaafdheid kan een begaafdheidsonderzoek gevoerd worden. Dit verloopt anders dan bij kinderen, meer in gespreksvorm en dynamischer.

 • We gaan samen de dialoog aan met als vertrekpunt het Delphi-model hoogbegaafdheid.
 • We doorlopen je levenslijn en bespreken dit aan de hand van de kenmerken en jouw ervaringen.
 • We nemen een intelligentietest af voor volwassenen.
 • We bespreken alle observaties, metingen en plaatsen dat in het kader van het hoogbegaafdheidsprofiel.

Je krijgt een uitgebreid verslag met adviezen voor je loopbaan, je leven, …

Samen met jou wordt stap voor stap bekeken wat de volgende aanpak zal zijn. Je krijgt volledige vrijheid en je kan op elk moment afronden.

Ga je er helemaal mee door, dan hebben we 6 contactmomenten nodig, ongeveer 9 contacturen.

Aan het eind van dit onderzoek heb je eindelijk duidelijkheid over je mogelijkheden, je krijgt een diepgaande foto van jezelf en wie je bent in al je facetten. Hierdoor krijg je hogere én betere zelfinschatting en ga je meer kansen creëren voor jezelf in de toekomst.