Het leven in lockdown

Het is even stil geweest van onze kant, tijd om deze stilte te doorbreken en een oproep te lanceren naar jouw ervaringen en vragen! En je even laten weten dat ons team terug voltallig beschikbaar is vanaf 10 mei.

Zoals jullie weten hebben wij in maart in overleg met de ouders van “onze” kinderen besloten om de kindtherapie op te schorten. We vonden het een goede zet om de kinderen eerst thuis wat te laten wennen aan de nieuwe situatie. Week per week bekeken we de voortgang. Tania bleef aan de slag, hetzij ook in aangepaste vorm – maar daarover hieronder meer.

Er kwamen een aantal verrassende zaken naar voren in deze weken!

Algemene indrukken in coronatijd

Algemeen zien we bij de jonge kinderen minder stressklachten bij onze hoogbegaafden. De meesten stellen het gelukkig vrij goed. Degenen in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs krijgen altijd al nieuwe leerstof. De anderen kregen lange tijd herhaling en hun bundel met extra werk. Dit deed de ogen wel openen bij hun ouders: is dit het maar? Moet mijn kind hier normaal gezien een week mee vol krijgen? Dat zijn maar een paar van de vragen die wij binnenkregen de voorbije weken.

Ouders begonnen ook in te zien waar de frustratie bij hun kind vandaan kwam. Thuis kon er op eigen tempo worden gewerkt en dan bleek dat die “patatjes” wel heel snel klaar waren. Een aantal heeft chance met de ouders die spontaan op zoek gingen naar uitdagingen allerhande. Een greep uit het aanbod bij jullie: koken, een vreemde taal leren, de volgende stap in wiskunde aanleren, een boomhut bouwen, de moestuin nieuw leven inblazen, gezelschapsspelletjes en samenspel met Duplo/Kapla, … En daarnaast gingen jullie vaak fietsen en wandelen. Een groot aantal kreeg het fietsen echt onder de knie in deze periode. Het aantal vroege lezertjes is ook behoorlijk toegenomen!

Het ging een hele tijd goed, redelijk eigenlijk – gezien de omstandigheden. Sinds de paasvakantie zien we de vragen veranderen: de studenten ervaren veel onduidelijkheid, de volwassenen ervaren last door eenzaamheid en het opgesloten gevoel, maar ook krijgen we veel vragen over het virus zelf en wat te verwachten in de komende maanden.

Op vlak van de basisschoolkinderen zien we dat velen zichzelf op eigen tempo goed amuseren en … de leervoorsprong ondertussen vergroten. We zullen ons alvast met het team klaarmaken om zo goed mogelijk te kunnen adviseren naar scholen toe. De vele herhaling mag echt wel beperkt worden, de leervoorsprong vraagt om erkenning. Differentiatie alleen zal niet voldoende zijn.

Bij de jongeren in het middelbaar zien we dat velen zich rustiger voelen, minder drukte ervaren van zowel het sociale als de vele toetsen en taken. Voor hen rijst de vraag hoe er straks geëvalueerd zal worden. De herstart van de lessen online zien ze niet allemaal zitten omwille van de opgelegde planning. Daar komt de drang naar autonomie toch weer bovendrijven 🙂

De studenten zitten met stress en honderden vragen. Sommige lessen lenen zich echt niet voor een digitaal platform, zo hebben we studenten in de ingenieurswetenschappen en chemie die zich oprecht afvragen hoe ze dat moet begrijpen. In de geneeskunde is er zelfstudie, zo goed als volledig. Richtingen met labo’s en sportklas: hoe moet dat gezondheidsgewijs kunnen? En dan hebben we het nog niet over de examenplanning en/of de uitvoering van de examens… Hoe moet dat straks in de gang voor het lokaal, met zijn 400-tal? Je wil plannen en kan niet, alternatieve opdrachten geven extra stress en het ontbreken van dagstructuur, maar ook je sociale contacten die weggevallen zijn: het is normaal dat je dit eens wil ventileren. Je studiecoach is er ook om dit met je door te praten.

Volwassenen lopen tegen de eenzaamheid aan in deze tijden. Hoogbegaafden zijn kritischer en reflecteren meer, in deze tijden is dat weer eens niet zo handig. Ik zag de voorbije tijd meer ongerustheid en echte angst. Het thuiszitten weegt zwaar door. Elke dag ziet er hetzelfde uit. Je kan niet even ergens naartoe om te ontspannen. In de voedingswinkel hangt een nare sfeer. Je sportafspraken liggen stil. Sommigen kwamen naar hun afspraak om eens een volwassen gesprek te voeren. Anderen waren op zoek naar steun, kadering en klopt het nog wel – datgene wat ik voel. Het is en blijft heftig, zo een lockdown verhaal!

Wat meenemen uit deze tijd

Als persoon en professioneel zijn wij hier erg mee bezig. Op persoonlijk vlak merkte ik vooral dat we bewuster mogen omgaan met ziekteverschijnselen. Maar ook dat we meer aandacht mogen besteden aan hoe het echt gaat met elkaar: een welgemeende “oe is’t?” is op zijn plaats. Ook geestelijke gezondheid is een waardevol goed!

Op professioneel gebied neem ik heel wat krachtige zaken mee:

1. Herhaling moet een doelgerichte plaats krijgen in het onderwijs, het mag geen tijdsinvulling zijn. Als het kind aangeeft dat het vooruit wil dan moeten we luisteren en bekijken wat we daarmee kunnen doen. Dat wil NIET zeggen dat we vanaf nu elk kind gaan versnellen, maar wel dat we nog beter in kaart gaan brengen wat er WEL nog geleerd kan worden. We gaan instrumenten zoeken om het leerniveau en -potentieel doelgericht te kunnen meten. Daarmee gaan we onze slimme tips scherper mee maken.

2. Schooloverleg ging in de voorbije weken online door en dat was best handig, om 2 redenen. Ten eerste kon ik dat sneller inplannen, we konden dus korter op de bal spelen. Er werd ook vlugger naar de telefoon gegrepen voor een korte aftoetsing. Ten tweede spaart het gigantisch veel tijd uit aan verplaatsing én daardoor gaat het dus ook minder kosten voor de ouders. We houden dus de regel aan van het online schooloverleg waar mogelijk.

3. Studenten hebben opvolging nodig in de vorm van planning en een bevestiging dat ze best wel goed bezig zijn. Leren en studeren op je eentje, het is een hele opdracht. Ze misten klankbord! We gaan in de studiecoaching dus altijd aandacht hebben voor hoe ze zich voelen, wat ze precies nodig hebben. We hernieuwen onze focus, willen niet afdwalen naar vakbegeleiding. Wij zijn sterk in luisteren, motiveren, planning helpen begeleiden en leren keuzes maken en/of prioriteiten stellen. We gaan de studiekiezers ook grondig op weg helpen in de komende maanden.

4. Voor de volwassenen focussen we nog meer op structuur en doelgerichte aanpak, zoals dat in onze Achievement Coaching al het geval is. We gaan dit concreter uitwerken in de komende maanden. Hoogbegaafde volwassenen laten ons weten dat ze erkenning zoeken (begaafdheidsonderzoek, coaching) maar ook dat ze zich vaak alleen voelen. Daarom starten we in het najaar in samenwerking met het IHBV met HB cafés voor ontmoeting en netwerking.

5. Het sociale leven is echt helemaal stilgevallen, alle projecten werden opgeschort, de scholen gingen dicht en de sportmogelijkheden volgden. We hebben gezien in de voorbije periode hoe belangrijk sociaal contact voor jullie is. Daarom gaan we ook voor de kinderen terug van start met De Groeigroep. Vanaf september organiseren we tijdens de schooltijd Groeigroepen (!). We voorzien leeftijdsgroepjes vanaf 2 jaar (met ouder) tot 17 en ouder. Elke leeftijdscategorie krijgt eigen begeleider, groep en thema. Ons Groeigroepteam durft het zelfs aan om 2 keer per jaar een kamp te organiseren (Herfstvakantie en Paasvakantie, NIET overnachten, 4d/week). Heel binnenkort hierover meer.

6. In kader van professionalisering bieden we straks met het Steunpunt Onderpresteren, vzw (www.onderpresteren.be) de kans aan scholen om onze programma’s aan te bieden op hun school. Onze Talentbegeleiders in opleiding kunnen zo werkervaring opdoen, maar ook andere stagiaires mogen zich straks aanbieden. Ophélie is bijna Dr.O (op 30 april 2020 verdedigt zij de doctoraatsthesis) en zal haar onderzoek verder uitbreiden naar Vlaanderen. Onze opleidingen (Talentbegeleider isw Novilo) en HSP-deskundige krijgen hiermee een wetenschappelijke basis! Ons team krijgt de kans (lees: wordt verwacht) hieraan deel te nemen ikv hun eigen ontwikkeling.

Ook in de opleidingen hebben we gezien dat het online werken vlot gaat. We zullen jullie dus nog meer proberen te bereiken zonder dat je je hoeft te verplaatsen. De opleidingskalender krijgt snel een update, en ook daar houden we vast aan kleine groepen van maximaal 11 deelnemers. De eerste online kenniscolleges gaan al binnenkort door, voor meer informatie kan je hier terecht ► aanbod online kenniscolleges

7. Op het auteursvlak heb ik gebruik gemaakt van de andere manier van werken. Het doe-boek “In 10 stappen van onderpresteren naar excelleren” kreeg een Engelse vertaling en zal binnenkort online te koop zijn. Daarnaast startte ik een project met 2 kleuterjuffen, maar meer vertel ik hier lekker nog niet over. En… komt er een Engelse vertaling van ons boek Slim onderpresteren aanpakken, de basisschooleditie met het oog op een Turkse uitgave. Ik ben er dus even niet tussen 10 mei en 23 mei, het team neemt het van mij over dan.

Tot heel binnenkort!

Sofie, Carlijn, Christel, Karen, Karolien, Katrien, Dieter, Liesbeth en ook Nicole, Els en Ellen. En mezelf natuurlijk,

Lieve groeten!

Tania

Post Info :
Deel deze post :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0
0 item
Winkelwagen
Empty Cart