Executieve Functies

Is je butler aanwezig?

De term Executieve Functies verwijst naar een aantal complexe vaardigheden die nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van doelgericht gedrag. We verwerven deze vanaf de vroege kindertijd en zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Heel wat schoolproblemen zijn terug te brengen tot moeilijkheden ervaren met de Executieve Functies. Functies zoals impulscontrole (het kunnen remmen van gedrag), het werkgeheugen en plannen spelen een grote rol bij schools presteren en studiemotivatie.

In deze studiedag leer je de EF herkennen én hoe je in de klas hierop kunt inspelen om ze te verbeteren. We pakken dit breed aan: klasaanpak zoals instructie en overzicht, maar ook socio-emotioneel (doorzetting, sociaal gedrag). Tenslotte zorgen deze EF er ook voor dat de leerling zich kan concentreren en in staat is om efficiënt om te gaan met afleidende prikkels.

Deze studiedag bestaat voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs

Praktisch

  • Herkennen en verkennen
  • Concrete inspiratie voor doelgerichte aanpak
  • Voorbeeldmaterialen
  • Uitwisseling van casussen

Trainer Tania Gevaert, Karolien Oyen of Lies Thomas

Secundair onderwijs

Basisonderwijs

 

 165,00

Geef hierboven aan met hoeveel personen je komt.

8 op voorraad