Schooltrajecten op maat

2-jarige schooltrajecten op maat

Tijdens de studiemomenten met het kernteam (9u-12u of 13u-16u) wordt er gewerkt volgens de Taxonomie van Bloom (2012). Dit betekent dat we in de eerste bijeenkomst vooral theoretische kaders verkennen maar al snel overgaan naar reflectie en het ontwikkelen van eigen aanbod op basis van praktijktheoretische handvatten.

U stelt op voorhand een kernteam samen van 6 tot 8 personen, wij leiden dit kernteam op om achteraf hun deskundigheid over te dragen naar het ruimere team.

Wij verwachten van het kernteam een actieve inbreng voor, tijdens en na de sessies. Zij worden uitgenodigd om het geleerde toe te gaan passen in hun (klas)praktijk en dit mee te brengen naar de volgende studiemomenten. Onze trainers sturen het programma actief bij waar nodig blijkt uit de reflecties en het leerproces van de deelnemers. 

Tijdens deze vergadering brengt trainer Tania Gevaert de uitdagingen in het hoogbegaafd leren naar voren.

Wij nodigen het voltallige leerkrachtenteam uit om tijdens dit moment hun vragen, bedenkingen, ervaringen mee te delen.

We nemen alle vragen van het ruime team mee om het traject verder aan te passen naar de noden van uw school.

Ons doel met deze studiedagen is om jou meer tools te geven, maar ook om je vragen een forum te geven waarbinnen je kan leren. Zie deze dagen dan ook als een actief leermoment waarin jij een kader krijgt aangereikt, maar vooral ook mag aftoetsen en je leerlingen kan bespreken. Onze aanpak is interactief, dit is een training én een coachingmoment.

Wij houden de groepen beperkt, maximaal 12-25 deelnemers per studiedag afhankelijk van de locatie en aantal trainers.

Wij bieden ook een interessant abonnement aan waarmee je verzekerd bent van deelname aan 3 studiedagen aan het meest voordelige tarief, dit abonnement is schoolgebonden waardoor je als school tot 3 teamleden kan bijscholen met een maximum van 1 deelnemer per studiedag.

ONTDEK ONZE STUDIEDAGEN

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling.

Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling?

Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes:

Weet jij wat zij nodig hebben?

Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Meer weten, klik hier

Een schooltraject maak uw team sterker om talent te ontdekken

  • Elk traject bestaat uit een divers aanbod zowel inhoudelijk als naar vorm:
  • 4 Studiemomenten van telkens 3u met het kernteam
  • 1 Personeelsvergadering (2u30)
  • BONUS: 1 Ouderavond

Gedurende het traject zal de trainer literatuur aanreiken zodat de deelnemers voldoende onderbouwing verwerven in het werken met hoogbegaafde leerlingen. 

Na afloop van dit traject:

  • Zijn deelnemers competent in het signaleren, begeleiden en coachen van talentvolle leerlingen.
  • Zijn deelnemers in staat om de aangeleerde kennis over te dragen aan nieuwe collega’s.
  • Is er een uitgewerkt beleid met concreet programma.

Om de kwaliteit te garanderen en u maximaal te kunnen tegemoetkomen begeleiden wij uw school steeds in team en nemen wij slechts 6 school-trajecten per jaar aan. Onze trainers zijn Tania Gevaert, Lies Thomas, Lieve Olaerts en dr. Ophélie Desmet. Zij begeleiden uw school naar de groei die u wil verwezenlijken!

Wij geven u de kans om dit aanbod in 1 schooljaar te geven of te spreiden over 2 schooljaren. U betaalt €4500 voor dit traject (excl. verplaatsingskosten)

0
0 item
Winkelwagen
Empty Cart