Socio-emotionele noden in de basisschool

Welbevinden verhogen

Welbevinden en betrokkenheid gaan hand in hand, en toch blijkt het voor hoogbegaafde kinderen vaak een hele uitdaging om hen te blijven prikkelen op beiden vlakken. De socio-emotionele noden zoals veiligheid en erkenning verhogen de motivatie.

Deze studiedag leert je te herkennen én hoe jij als leerkracht, zorg, ondersteuner, coach hierop kan inspelen in de klas en individueel.

We vertrekken van het zijnsluik van het hoogbegaafdheidsprofiel. We kaderen hierbinnen de intensiteit en kwetsbaarheden van het anders zijn, van de ontwikkelingsvoorsprong. Samen op zoek naar handvatten en werkvormen om hiermee op een versterkende manier om te gaan.

Je leert:

  • Herkennen en verkennen
  • Concrete inspiratie voor doelgerichte aanpak
  • Voorbeeldmaterialen
  • Uitwisseling van casussen

Praktisch

Deze studiedag leert je te herkennen én hoe jij als leerkracht, zorg, ondersteuner, coach hierop kan inspelen in de klas en individueel.

We vertrekken van het zijnsluik van het hoogbegaafdheidsprofiel. We kaderen hierbinnen de intensiteit en kwetsbaarheden van het anders zijn, van de ontwikkelingsvoorsprong. Samen op zoek naar handvatten en werkvormen om hiermee op een versterkende manier om te gaan.

Je leert:

  • Herkennen en verkennen
  • Concrete inspiratie voor doelgerichte aanpak
  • Voorbeeldmaterialen
  • Uitwisseling van casussen

 

 

 165,00

Geef hierboven aan met hoeveel personen je komt.

Uitverkocht