Plusgroepwerking Mix Kids

Onze Mix Kids Plusgroep loopt een heel schooljaar en wordt opgedeeld in drie trimesters, met elk een eigen doel. Voor de herfstvakantie gaan de kinderen nog gewoon naar school. We nemen deze tijd om een gesprek met ouders en met school in te plannen en een individueel plan van aanpak op te maken. Deze tijd kan ook gebruikt worden om school bij te staan in het zoeken naar gepaste verrijkingsmaterialen of advies rond compacten, verrijken en versnellen. Het komende schooljaar hebben we 2 trajecten waar u kunt uit kiezen. En dit in Ingelmunster op donderdag of in Oostende op dinsdag.

  1. Plusgroep Traject

  2. Plugroep Project

 

In de eerste plaats willen we een plaats bieden waar je kind zich veilig en begrepen voelt en waar hij ontwikkelingsgelijken kan ontmoeten. Veiligheid en rust zijn hierin belangrijke voorwaarden. Tijdens begeleide momenten leren de kinderen elkaar kennen en oefenen ze hun sociale vaardigheden en weerbaarheid. Door middel van opdrachten, gezelschapsspelen, projecten en vraagstukken worden de kinderen uitgedaagd om door te zetten, oplossingsgericht te denken en samen te werken. Tijdens deze opdrachten gaan we ook sterk inzetten op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals: plannen, concentratie, zelfbeheersing, flexibiliteit, communicatie, zelfredzaamheid,… Naast spelen en uitdagen staat psycho-educatie heel centraal in onze algemene werking. Met name het leren over zichzelf en het omgaan met hoogbegaafdheid, in thema’s als: hooggevoeligheid, emoties, anders zijn, faalangst, perfectionisme,…

 

We hebben twee verschillende trajecten, met telkens de focus op het proces die het kind doormaakt. Wat leert het kind, hoe gaat het om met weerstand en uitdaging, hoe wordt er samengewerkt en komen ze tot oplossingen? De inhoudelijke focus is uiteraard verschillend.

Zo hebben we een Plusgroep Traject, waar de focus vooral ligt op het oefenen van vaardigheden op een speelse, uitdagende en leerrijke manier. In ons Plusgroep Project vertrekken we vanuit een onderzoeksvraag, maken we een hypothese en voeren we een onderzoek uit. Waarna we zelf aan de slag gaan en een project uitwerken en voorstellen. Dit krijgt de vorm van een eigen actieplan voor een zelfgekozen goed doel.

 

 

Plusgroepwerking
Mix Kids

Op dinsdagen vanaf 5 november 2024 in Oostende

Lagere schoolkinderen gaan actief en bewust aan de slag in projectwerk

Oefenen van vaardigheden, in het bijzonder de executieve vaardigheden staan centraal. 

Aan de hand van opdrachten, bordspellen en uitdagingen. 

Trainer Sara Pollet van Mix Kids 

Neem contact op met Sara voor meer info