Socio-emotionele noden in het basisonderwijs

Welbevinden verhogen

Welbevinden en betrokkenheid gaan hand in hand, en toch blijkt het voor hoogbegaafde kinderen vaak een hele uitdaging om hen te blijven prikkelen op beiden vlakken. 

 

Deze studiedag leert je te herkennen én hoe jij als leerkracht, zorg, ondersteuner, coach hierop kan inspelen in de klas en individueel. 

 

 

We vertrekken van het zijnsluik van het hoogbegaafdheidsprofiel. We kaderen hierbinnen de intensiteit en kwetsbaarheden van het anders zijn, van de ontwikkelingsvoorsprong. Samen op zoek naar handvatten en werkvormen om hiermee op een versterkende manier om te gaan. 

Lesgeefster

Tania Gevaert

Tania Gevaert

Opvoedingscoach
Talentbegeleider
www.intenstalent.be
0477241515

Je leert

  • Herkennen en verkennen
  • Concrete inspiratie voor doelgerichte aanpak 
  • Voorbeeldmaterialen
  • Uitwisseling van casussen